Neo ttaemune-
Послушайте, я ведь не предлагаю вам горевать по поводу того, откуда берутся _ваши_ идеи (с) Нил Гейман
Вьетнамские скороговорки XD Я и на русском-то обыкновенную классику Клары, Карла и кларнета не могу, а тут ещё и игра с тональностями, не говоря уже о сочетаниях слогов и букв :gigi:
И да - это практика, аналогичная Вингардиум Левиоса XD *к слову об аватарке*

- Tâm tưởng tôi tỏ tình tới Tú từ tháng tư, thú thật, tôi thương Tâm thì tôi thì thầm thử Tâm thế thôị.
- Bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển.
- Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch.
- Lan leo lên lầu Lan lấy lưỡi lam. Lan lấy lộn lưỡi liềm Lan leo lên lầu lấy lại.
- Bà Ba béo bán bánh bò, bán bòn bon, bán bong bóng, bên bờ biển, bả bị bộ binh bắt ba bốn bận.
- Chồng chị chín chết chị chưa chôn, chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng
- Ðêm đen Đào đốt đèn đi đâu đó. Ðào đốt đèn đi đợi Ðài. Đài đến. Đào đòi đô, Đài đưa Đào đô, Ðào đòi Dylan Ðài đưa Dylan.
- Rầu rỉ râu ria ra rậm rạp, râu ra, râu rụng, rầu rỉ rầu.
- Mặt mập mọc một mụt mụn bọc
Hai mụt mụn bọc mọc mặt mập
Mặt mập mọc ba mụt mụn bọc
Bốn mụt mụn bọc mọc mặt mập
- Một nút thắt, hai thắt nút, ba nút thắt, bốn thắt nút, ...
- Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, ...
- Ông bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột
- Ông Lê nin lên núi lấy nước nấu lòng.
- Buổi trưa ăn bưởi chua.
- Con lươn nó luồn qua lườn.
- Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi.
- Lúa nếp là lúa nếp non.
Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng.
Lúa nếp là lúa nếp làng.
Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê.
- Anh Hạnh ăn hành hăng.
- Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc.
- Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ.
- Anh Thanh ăn thạch, anh Thành ăn hành.
- Sáng sớm sương xuống, Sáu Sậu xuống xuồng sang sông xem xổ số

@темы: Let's go PARTY (c), Искренне рекомендую ознакомиться